Ekonomi/budget

Ekonomi/budget

Har du funderat på hur det kommer att gå för ditt företag?

Har du uppskattat penningflödet, dvs dina intäkter och kostnader?

Vi kan hjälpa dig att upprätta:
-en resultatbudget – en uppskattning av dina  kostnader och intäkter per årsbasis.
-en likviditetsbudget – en plan för kassaflödet i ditt företag.
-en kapitalberäkning – en uppskattning på hur mycket kapital du behöver.