Företagsbesiktning

Företagsbesiktning – due diligence som köpare hamnar man alltid i underläge vid en förhandling om ett företagsköp. Oftast har säljaren mer kunskap om sitt företag och avslöjar inte all information under förhandlingen. Säljarens informationsövertag skapar en stor osäkerhet och bidrar till att du som köpare inte får tillgång rätt beslutsunderlag inför företagsköpet.

Som köpare utsätter du dig för stora risker när du inte får tillgång till all information!

Företagsköpet är förmodligen en av dem största affärerna du kommer att göra i ditt liv. Utsätt dig inte för onödiga risker, utan låt oss genomföra en företagsbesiktning åt dig så att du få rätt beslutsunderlag inför ditt företagsköp och minimera dina risker.

Vi utgör olika tre typer av företagsbesiktningar.

Finansiell besiktning: analys av finansiella data med utgångspunkt från bolagets redovisning med jämförelser över tiden eller med liknande företag.

Legal besiktning: bedömning av viktiga avtal, pågående tvister och andra juridiska frågor.

Skattebesiktning: bedömning av företagets skattesituationen och skattemässiga risker.  Utvärdering av  möjligheterna till skatteoptimering.

Ring oss så berättar vi mer!