Försäljningsprocess

1. Analys och beskrivning (företagsanalys)
Vi inleder försäljningsprocessen med att vi kommer över till er och ert företag där vi genom en intervju skapar oss en uppfattning om ert företag. Vi tar även in kopior av nödvändiga handlingar som oftast krävs av en potentiell köpare och som krävs för att vi ska göra en noggrann analys av ert företag.

Utifrån era uppgifter och vår företagsanalys upprättar vi en beskrivning över ert företag (prospekt). Prospektet utgör därefter en viktig del av det informationsunderlag som seriösa köpare får ta del av under försäljningsprocessen.

2. Företagsvärdering
När objektsbeskrivningen är upprättad så värderar vi ert företag utifrån vår analys, senaste resultat- och balansräkningen och hjälp av vedertagna värderingsmodeller och vår erfarenhet av likande företag. Ni får en uppskattning om vad vi tycker att ert företag bör vara värt.

3. Marknadsföring
Vi satsar alltid stort vid annonsering och marknadsföring av ert företag. Inledningsvis lägger vi upp ert företag på vår marknadsplats, www.imaklare.se och marknadsför företaget inom vårt nätverk av potentiella kapitalstarka köpare för att snabbt hitta rätt köpare.

Vi marknadsför även ert företag på andra etablerade marknadsplatser (rikstäckande dagstidningar, lokaltidningar och olika internetsidor) där vi kontinuerligt marknadsför oss själva och lägger ut våra objekt.

4. Diskret och professionell handläggning
Vi är medvetna om att en företagsförsäljning alltid är extra känsligt på grund av många orsaker. Vi är även medvetna om att det är viktigt att kunder, konkurrenter, anställda eller andra INTE får reda på att företaget är till salu. Därav är vi mycket diskreta och professionella gentemot alla parter under försäljningsprocessen.

Vid all form av annonsering och marknadsföring är information om ert företag ALLTID i anonymiserad form. Information om företag lämnas ut endast till intressenter som tecknat sekretessavtal. Ni kan lita på att vi kan och hanterar all känslig information om försäljningen på ett ansvarsfullt sätt.

5. Visningar
När vi anser att vi har en seriös köpare så planerar vi tillsammans för en eventuell visning av verksamheten.

6. Förhandling
Vår målsättning under en förhandling mellan säljare och köpare är att alltid försöka uppnå en överenskommelse som är till båda parters belåtenhet. Därför är vi alltid med under förhandlingar och hjälper till och driver förhandlingen framåt.

Om parterna känner behov av ytterligare hjälp och stöd i försäljningsprocessen förmedlar vi även kvalificerade och kostnadseffektiva tilläggstjänster (läs mer om vår tilläggstjänster till höger)

7. Avtal
När förhandlingen mellan köpare och säljare nått tillräckligt långt, tex att köparen är villig att erlägga handpenning, så hjälper vi till med upprättandet av dem avtal som är nödvändiga för genomförandet av försäljningen.

Exempel på avtal som oftast erfordras är:

-handpenningavtal
-köpeavtal (inkråmsöverlåtelse, överlåtelse av andelar)
-skuldebrev (borgenförpliktelse m.m.)
-aktieägaravtal
-kompanjonsavtal