Starta eget

Starta eget – ska du starta eget?

Innan du startar eget så rekommenderar vi att du upprättar en affärsplan först!

En affärsplan ska innehålla och behandla åtminstone nedanstående punkter:

• Affärsidén
• Produkt/tjänst
• Marknaden/kunder
• Marknadsföring/försäljning
• Företagsform/bolagsform
• Lokal/Utrustning
• Ekonomi/budget
• Finansiering
• Mål
• SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats)

Upprätta och gå igenom din affärsplan! Om du behöver hjälp med att tex bestämma och välja rätt företagsform/bolagsform så kan du kontakta oss!

Vi ger rådgivning inför valet av företagsform/bolagsform så att du väljer rätt företagsform utifrån dina behov och förutsättningar. Vi kan även hjälpa till med själva bildandet av företaget.

Vi ger kan även ge dig rådgivning för bedömning av företagets ekonomi och hjälpa dig att upprätta en budget samt går igenom finansieringen av företagsköpet.