Ansöka om tillstånd

Ansöka om tillstånd (tillståndsansökningar) är en viktig del  av verksamheten! Du måste tänka på att du måste ansöka om tillstånd och upprätta handlingsplaner för att du ska få bedriva en viss verksamhet eller på ett visst sätt. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om vanligaste tillstånden såsom serveringstillstånd och tillstånd för uteservering samt hur du upprättar ett egenkontrollprogram genom att klicka nedan:

Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Uteservering

Serveringstillstånd för uteservering

Egenkontrollprogram