Serveringstillstånd för uteservering

Serveringstillstånd för uteservering i Stockholm

Tillståndenheten i Stockholm beslutar om stadigvarande serveringstillstånd på uteserveringar.

Du behöver bara söka en gång! När du har ansökt om tillstånd att servera alkohol på din uteservering och erhållit serveringstillståndet så behöver  du inte inte ansöka om detta varje sommar. Om du däremot inte har tillstånd att servera alkohol på uteservering måste du ansöka om det hos tillståndsenheten.

Tänk på att en uteservering ska vara ordentligt avgränsad. Ingen servering får ske utanför det område som godkänts som serveringsyta. Serveringstillståndet kan annars komma att ifrågasättas. Det kan även vara ett brott mot ordningslagen att utöka serveringen utanför tillåtet område.

Du som har serveringstillstånd i din restaurang kan ansöka om ändring att även få servera alkohol på uteserveringen.

Ladda ner ansökan här: Ansökan om stadigvarande ändring i gällande serveringstillstånd

Tycker du att ansökningsförfarandet är för krångligt och vill ha hjälp med att ansöka om tillstånd?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan!