Uteservering

Vill ni ha en uteservering under sommaren? Då måste ni enligt ordningslagen ansöka om tillstånd från Polisen.

Enligt Ordningslagen krävs polistillstånd för den som vill använda offentlig plats till något annat än vad som bestämts i detaljplanen. Om du till exempel vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang eller om du vill ordna ett evenemang på offentlig plats krävs polistillstånd.

Uteservering i Stockholm

Tillstånd för uteserveringar utfärdas vanligtvis för tiden 1 april till 15 oktober och för tiden 16 oktober till 31 mars.

Stockholms stad har beslutat att från och med 2009 finns möjligheten att söka tillstånd för uteservering (oavsett om du ska servera alkohol eller ej på serveringen) hos polisen i upp till tre år. Möjligheten ges till de näringsidkare inom Stockholms stad som har för avsikt att ha en uteservering att söka det för en treårsperiod istället för som tidigare ett år. Treårstillstånden skrivs ut efter sedvanlig prövning hos Polismyndigheten och Trafikkontoret i Stockholms stad.

Att ansöka om tillstånd i Stockholm kostar 700 kr (2011) och görs genom att ni fyller i denna blankett: Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen

Avgiften inbetalas på post- eller bankgiro: Tillståndsenheten, plusgiro: 18 47 74-8, bankgiro: 5363-7245.

När du fått tillstånd att använda offentlig plats kan du söka serveringstillstånd för att få servera alkohol på platsen, dvs serveringstillstånd för uteserveringen.

Tycker du att ansökningsförfarandet är för krångligt och vill ha hjälp med att ansöka om tillstånd?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan!